Международни известия

 1. Ялнъз Е, Гюрбюз 11, Дьокмеджи Г, Билги С. Мултифокална туберколоза на гръбначия стълб. Международен конгрес по хирургия на гръбначния стълб . Измир-Турция, 26-30 май 1996г.
 2. Ялнъз Е, Пекиндил Г. Атипична туберколоза на гръбначния стълб. Годишна среща на Европейското гръбначно дружество. Кос-Гърция, 10-13 септември 1997г.
 3. Алагьол А, Есин М, Ялнъз Е, Памукчу З. Аналогия на бупивакаин+морфин и бупивакаин+клонидин за постоперативна аналгезия при гръбначна хирургия. 17-ият годишен конгрес на ESRA. Женева, 1998г.
 4. Ялнъз Е. Хидатидна киста, инфекции на гръбначния стълб. 5-ти Международен конгрес по хирургия на гръбначния стълб. Истанбул-Турция, 22-24 юни 1999 г.
 5. Ялнъз Е, Тан Л. Усложнение на транспедикуларната фиксация на винта при дегенеративна спондилолистеза. Международен конгрес по хирургия на гръбначния стълб. Истанбул-Турция, 22-24 юни 1999 г.
 6. Ялнъз Е, Ерджан С, Дуркая М. Туберколоза на лумбосакралния регион. 3-та годишна среща на Европейското гръбначно дружество. Гьотеборг-Швеция, 2-8 септември 2001 г.
 7. Ялнъз Е, Ерджан С, Кокино М. Ефекти на хемостатичните агенти върху мястото на донор на присатката. Шести международен конгрес по гръбначна хирургия. Анкара-Турция, 4-7 септември 2002 г.
 8. Язар Т, Башарър К,Ялнъз Е. Кифопластика-вертебропластика при гръбначни поражения на миелома. Азиатско-тихоокеанско дружество на мускуло-скелетен тумор 5-та среща, Измир-Турция, 23-25 ​​април 2004 г.
 9. Ялнъз Е, Балик С, Чифтдемир М. Модулна протезна смяна при костни тумори на долните крайници. Конгресът на БОТА. 14-17 октомври 2004 г., Пловдив / България
 10. Ялнъз Е, Чифтдемир М, Балик С. Дислокация на шийните фасции: МР1 документация за съвместно съществуване на дискова херния. Пловдив-България, 14-17 октомври 2004 г.
 11. Ялнъз Е, Алагол А, Мемиш Ю. Чифтдемир М. Травматична вертикална атлантоаксиларна дислокация. (доклад за случая). 7-ми Международен конгрес по гръбначния стълб. Анталия – Турция, 14-17 април 2005 г.
 12. Ялнъз Е, Чифтдемир М, Балик С. Хемангиом на тяло 1 на гръбначния сълб. Перкутанно лечение на вертебропластиката с полиметилметакрилат. 7-ми Международен конгрес на гръбначния стълб. Анталия – Турция, 14-17 април 2005 г.
 13. Чифтдемир М, Ялнъз Е, Джошкун О, Ескин Д. Перкутанна вертебропластика: опит с екстрапедикуларен път. 8-та годишна среща на Европейско гръбначно дружество. Истанбул-Турция, 25-28 октомври 2006 г.
 14. Ялнъз Е, Чифтдемир М, Карашахин АР, Йълмаз Б. Преглед на 33 хирургични лекувани пациенти с метастатични тумори с мотоциклетни катастрофи. (доклад за случай). Световен интернационален конгрес за гръбначния стълб IV. Истанбул-Турция, 30 юли 2007 г.
 15. Ялнъз Е, Чифтдемир М, Карашахин АР, Йълмаз Б. Многостепенни билатерални фрактури на шията на гръбначния стълб без неврологичен компромис след катастрофа на мотоциклет: (доклад за случая). Световен интернационален конгрес за гръбначния стълб IV. Истанбул-Турция, 30 юли 2007 г.

16.  Ялнъз Е, Алиджиолу Б, Бенлиер Е. Болестта на Горам-Стаут. Европейско дружество по мускулно-скелетна радиология. 14-та годишна среща. Измир-Турция, 1-2 юни 2007 г.

17.  Ялнъз Е, Чифтдемир М, Чопуролу, Карашахин АР. Увреждане на шийните прешлени. 10-ти Юбилейен Национален конгрес на Българската асоциация по ортопедия и травматология. Боровец – България, 17-21 октомври 2007 г.

18.  Ялнъз Е, Чифтдемир М, Чопуролу, Йълмаз Б. Количествено измерване на облекчаването на болката при перкутанна вертебропластика. 10-ти Юбилейен Национален конгрес на Българската асоциация по ортопедия и травматология. 17-21 октомври 2007 г., Боровец, България

19.  Ялнъз Е, Чифтдемир М, Чопуролу, Ескин Д. Надеждност на винтовете на педикула в гръдните прешлени. 10-ти Юбилейен Национален конгрес на Българската асоциация по ортопедия и травматология. Боровец – България, 17-21 октомври 2007 г.

20.  Ялнъз Е.Честота на инфекциите при пациенти с билатерално  оперирани колена с единична анестезия. 10-ти Юбилейен Национален конгрес на Българската ортопедично-травматологична асоциация. Боровц-България, 17-21 октомври 2007 г.

21.  Чифтдемир М, Ялнъз Е, Чопуролу Дж, Мемешолу С. Функционални резултати при пациенти с костни тумори на крайници, лекувани с модулна протеза. 10-ти Юбилейен национален конгрес на Българската ортопедично-травматологична асоциация. Боровец-България, 17-21 октомври 2007 г.

22.  Ялнъз Е, Озеан М, Алиджиолу Б, Мемишолу С, Чопуролу Дж, Айтач Б. Сарком на меките тъкани при възрастни. Събрание на конференция от 7-ма среща на Азиатско-тихоокеанското сдружение на мускулно-скелетните тумори. Пекин-Китай, 26-28 септември 2008 г.

23.  Ялнъз Е, Озеан М, Мемишолу С, Саръдоан К, Ялчън О.Случай на остеосарком на лумбалния прешлен. Редки локализации с Long Survey. Събрание на конференция от 7-ма среща на Азиатско тихоокеанското сдружение мускулно-скелетните тумори.Пекин-Китай, 26-28 септември 2008 г.

24.  Ялнъз Е, Озеан М, Чифтдемир М, Мемишолу С, Саръдоан К. Функционални резултати след модулна заместваща ендопротеза при пациенти с костни тумори на крайниците. Събрание на конференция от 7-ма среща на Азиатско-тихоокенаско сдружение на  мускулно-скелетните тумори . Пекин-Китай 26-28 септември 2008 г.

25.  Ялнъз Е, Юзджан М, Алиджиолу Б, Ескин Д, Хейбели Н. Препателарна фибросаркома. Доклад за случай. Събрания на конференция от 7-ма среща на Азиатско-тихоокеанското общество на мускулно-скелетните тумори. Пекин-Китай, 26-28 септември 2008 г.

26.  Хейбели Н, Листа Л, Ялнъз. Не всички латерални болки след  малунион на петата се нуждаят от костни процедури. 7. Международен конгрес на Европейското общество на краката и глезените. Виламура-Португалия, 6-8 октомври, 2008г.

27.  Алиджиолу Б, Ялнъз Е, Ешкин Д, Йълмаз Ф. Визуален спектър на изобразяване на наранявания, свързани с инциденти с мотоциклети. 6-ти Балкански конгрес по радиология. Врънячка Спа-Сърбия, 18-20 ноември 2008 г.

28.  Джем Чопуролу, Мерт Юзджан, Баръш Йълмаз, Ф.Сонур Йълмаз, Хронично и посттравматично стресово разстройство при пациентите с ампутирана терапия. 10-ти Европейски конгрес по травма и спешна хирургия, Анталия, Турция, 13-17 април 2009 г., (устна презентация)

29.  Мерт Юзджан, Бейти Тунчер, Джем Чопуролу, Сердар Мемишолу, Ерол Ялнъз. Техника за перкутанна винтова фиксация на педикула при лечение на фрактури на прешлените от тип АО и А. 10-ти Европейски конгрес по травма и спешна хирургия, Анталия, Турция, 13-17 април 2009 г. – Постерна презентация

30.  Джем Чопуролу, Мерт Юзджан, Билал Айкач, Бейти Тунчер, Ерол Ялнъз.Дали фрактурите на лопатките повлияват изхода на перилунатните дислокации. 10-ти Европейски конгрес по травма и спешна хирургия, Анталия, Турция, 13-17 април 2009 г. – Постерна презентация.

31.  Джем Чопуролу, Билал Айкач, Бейти Тунчер, Мерт Юзджан, Ерол Ялнъз. Едновременна акутна дислокация и задната луксация на раменете след епилептичен припадък. Доклад за случай. 10-ият конгрес на EFOKT, Виена, Австрия, постерна презентация  от 3-6 юни 2009 г.

32.  Джем Чопуролу, Мерт Юзджан, Билал Айкач, Баръш Йълмаз, Ясемин Гьорбюлю, Ерол  Ялнъз. Качеството на живота на пациенти с дегенеративните модели на лумбалната спинална стеноза, лекувани хирургично. 65-ти годишен конгрес на асоциацията по ортопедия и травматология, Солун, Гърция, 7-10 октомври 2009 г.,устна презентация.

33.  Мерт Юзджан, Джем Чопуролу, Нуреттин Хайбели, Ерол Ялнъз. Честота на инфекциите при пациенти с билатерална артропластика на коляното  с еднократна анестезия. 65-ти годишен конгрес на Гръцката асоциация по ортопедия и травматология, Солун, Гърция, 7-10 октомври 2009 г. устна презентация

34.  Мерт Юзджан, Джем Чопуролу, Мерт Чифтдемир, Ерол Ялнъз. Три случая на фрактури на главата на бедрената кост при една автомобилна катастрофа. 65-ти годишен конгрес на Обществото по ортопедия и травматология на Гърция, Солун, Гърция, 7-10 октомври 2009 г.

За мен

Prof. Dr. Erol YALNIZ
Специалист по Ортопедия и Травматология

Работно време

Пон - Петък 8.30 am - 06.00 pmСъб: 08.30 am - 1.00 pmНеделя: затворено

Контакти

Тел: 90 (284) 236 10 10Частна Болница Екол ОдринНавигация