Ulusal Bildiriler

 1. Kır N, Babacan M, Erginel R, Yalnız E. Tibia plato kırıklarında cerrahi tedavi. X. Milli Türk Ortopedi Kongresi. Mersin, 17-20 Mayıs 1987
 2. Sandoğan K, Yalnız E, Gürbüz H. Omuz sıkışma sendromu. XIII. Milli Türk Ortopedi Kongresi. Nevşehir, 15-19 Mayıs 1993
 3. Yalnız E, Sandoğan K, Orhun E, Dinçer M. Diz lezyonlarında MRG ile artrotomi sonuçlarının kıyaslamalı çalışması. XIII. Milli Türk Ortopedi Kongresi. Nevşehir, 15-19 Mayıs 1993
 4. Kurtuluş A, Yalnız E, Erda N, Kokino M. Kemik greftlerinin revaskülarizasyonu. XV. Milli Türk Ortopedi Kongresi. İstanbul, 13-17 Eylül 1997
 5. Oğuz Taşkmalp, Hülya Gürbüz, Erol Yalnız. Caput radii’nin dirsek fonksiyonlarında ve önkol rotasyonlarındaki rolü. 4- Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Anatomi Kongresi-lstanbul.1-5 eylül 1997
 6. Hüseyinova G, Yalnız E, Necefov. Bir amelanotik melanom olgusu. 2. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi. Ankara, 22-24 Nisan 1998
 7. Yalnız E. Spondilolizis ve spondilolistezis. 3* Pеdiatrik Ortopedi Kursu. İstanbul, 13-15 Ekim 2000
 8. Yalnız E, Ercan S, Kasapbaşı K. Bilateral servikal faset dislokasyonlarda cerrahi tedavi. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 24-29 Ekim 2001
 9. Yalnız E, Durukan T, Moralar U. Travmatik hemipelvektomi (olgu sunumu).
 10. XVII.  Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 24-29 Ekim 2001
 11. Yalnız E, Balık S, Çiftdemir M. Servikal faset dislokasyonlarında disk rüptürü.
 12. XVIII.  Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. İstanbul, 18-23 Ekim 2003
 13. Uygun K, Uzal C, Yalnız E. Erişkin yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçlarımız. Türk Ortopedik Onkoloji Toplantısı. Samsun, 14-17 Ekim 2004
 14. Alas R, Tokatlı F, Altıner Ş, Denizli B, Uygun K, Uzal C, Yalnız E. Ailesel osteosarkoma: Genetik yatkınlık. 9* Uludağ Onkoloji Sempozyumu. Bursa, 16-19 Aralık 2004
 15. Tokatlı F, Aras RÇ, Denizli B, Uygun K, Uzal C, Yalnız E. Kemik tümörlerinde tedavi sonuçlarımız. 9* Uludağ Onkoloji Sempozyumu. Bursa, 16-19 Aralık 2004
 16. Yalnız E Alicioglu B, Yilmaz B. Medial kollateral ligamandan köken alan berrak hücreli sarkom olgusu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, 27-31 Ekim 2007
 17. Yalnız E, Alıcıoğlu B, Puyam F. Hibermoma: Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgulan. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, 27-31 Ekim 2007
 18. Çopuroğlu C, üzcan M, Aykaç B, Yılmaz B, Yalnız E. Diz protezinde başarı objektif mi? Sübjektif mi? IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. İstanbul, 14-18 Ekim 2008
 19. Eşkin D, Özcan M, Yalnız E, Heybeli N. Total diz artroplastisi sonrası patella destrüksiyonlu pigmente villonodüler snovit: Olgu sunumu. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. İstanbul, 14-18 Ekim 2008
 20. Alıcıoğlu B, Yalnız E, Eşkin D, Yılmaz B. Motosiklet kazalarına bağlı yaralanmaların görüntü spektrumu. 29- Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, 01-05 Kasım 2008
 21. Çopuroğlu Cem, Özcan Mert, Yılmaz Banş, Yılmaz F. Sonnur, Abay Ercan, Yalnız E. Travmatik amaputasyon geçiren hastalarda akut stress bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu. 7- Ulusal Biyolojik Psikiatri Kongresi 2-6 Haziran 2009, Edime, Türkiye — Poster sunum
 22. Çopuroğlu Cem, Özcan Mert, Aykaç Bilal, Yılmaz Banş, Görgülü Yasemin, Yalnız Erol. Dejcneratif lomber spinal stenozda cerrahi tedavi sonrası yaşam kalitesindeki değişiklikler. 7-Ulusal Biyolojik Psikiatri Kongresi 2-6 1 laziran 2009, Edirne, Türkiye — Poster sunum
 23. Mert Özcan, Cem Çopuroğlu, Nurettin Heybeli, Ali Rıza Karaşahin, Hakan Dülger, Cüneyt Öncel, Ayşe Övül Ulusam, Erol Yalnız. Subaksiyel servikal omurga travmalarında AO sınıflaması uygulanabilirliği. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme,İzmir, Türkiye, 3-8 Kasım 2009 sözlü sunum
 24. Mert Özcan, Cem Çopuroğlu, Nurettin Heybeli, Banş Yılmaz, Beyti Tuncer, Erol Yalnız.Humerus cisim kırıklarında intramedüller çivi, plak vida ve ekstemal fiksatör tedavilerinin karşılaştırılması. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme,İzmir, Türkiye, 3-8 Kasım 2009 sözlü sunum
 25. Nurettin 1 leybeli, Mert Özcan, Cem Çopuroğlu, Bilal Aykaç, Barış Yılmaz, Erol Yalnız. Ayak bileği sinovyal kondramatozisinde artroskopik tedavi. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme,İzmir, Türkiye, 3-8 Kasım 2009 poster sunum

Hakkımda

Prof. Dr. Erol YALNIZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Çalışma Saatleri

Pzt - Cuma 8.30 am - 06.00 pmCmts: 08.30 am - 1.00 pmPazar: Kapalı

İletişim

Tel: 90 (284) 236 10 10Özel Ekol Hastanesi, Edirne,,TRYön Tarifi