Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Bilsel N, Er T,Giincy N, Yalnız E. Total kalça protezi ameliyatından sonra femoral parçanın yapısal hatalara bağlı kınğı. Açta Orthop Traumatol Turc. 18:90-99, 1984
 2. Erginer R, Tezcan R, Babacan M, Yalnız E, Ccntcl T. Chiari ameliyatının sonuçlan. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 16:197-201, 1985
 3. Babacan M, Erginer R, Yalnız E, Yalçın L. Ayak bileği artrografisi. Medica. 3:31-34, 1987
 4. Kır N, Babacan M, Erginer R, Yalnız E. Plato tibia kırıklarının cerrahi tedavisi. Açta Orthop Traumatol Turc. 22:148-149, 1988
 5. Sarıdoğan K, Yalnız E, Gürbüz 11. Omuz impingement sendromlu olgularda tedavi sonuçlarımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8-9-10 (Birleşik Sayı):293-302, 199*-1993
 6. Sandoğan K, Yalnız E, Kurtuluş A. Erişkin tibia cisim kırıklarında tedavi sonuçlan. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8-9-10 (Birleşik Sayı):273-283, 1991-1993
 7. Yalnız E, Sandoğan K, Orhun E, Dinçer M. Diz lezyonlannda magnetik rezonans görüntülemesi ile artrotomi bulgulannın karşılaştınlması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8-9-10 (Birleşik Sayı):193-201, 1991-1993
 8. Yalnız E, Sandoğan K, Çobanoğlu S. Burst fraeture of the fifth lumbar vertebra (a case report). ] Turkish Spinal Surg. 4(l):5-6,l993
 9. Yalnız E, Sandoğan K, Orhun E. Travmatik diz çıkığı. Açta Orthop Trumatol Turc. 27:345-347, 1993
 10. Yalnız E. Travmatik anterior kalça çıkığı. Açta Orthop Trumatol Turc. 28:136-137, 1994
 11. Yalnız E, Orhun E, Bilgi S. Mcnisküs avaskiilcr bölge yııtıklannda serbest sinovyal greftin iyileşmeye etkileri. Açta Orthop Trumatol Turc. 28:309-311,1994
 12. Yalnız E, Er T. Omurgada bir kist hidatik olgusu. Klinik Gelişim. 7:3329-3331, 1994
 13.  Yalnız E, Nunıan Ş, Er T, Özgür M, Boyacıoğlu M, Özak N, Aktaş Ş, Kurtuluş AS. Tubcrculosis of thc spine. J Turkish Spinal Surg. 5(l):9-H, 1994
 14. Yalnız E, Gürbüz H, Yamak E, Bilgi S, Akgiin A. Turnike uygulamasında E vitamininin kıkırdak üzerine etkileri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 101-109, 1994
 15. Yalnız E, Kurtuluş A, Çobanoğlu S. Surgical treatment of symptomatic spondylolisthesis in adults. J Turkish Spinal Surg. 5(4):l6l-l65, 1994
 16. İmcr M, Yalnız E, Çobanoğlu S, Yanık B, Yorulmaz F, Kutlu K. The cfFcct of aprotinin on postlamincctomy pcridural fîbrosis on rabbit. J Turkish Spinal surg. 5(4):I29-132, 1994
 17. Yalnız E, Çalpur OU, Sarısaltık II. Asetabulum kınklannda konscrvatif tedavi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 15-20. 1994
 18. Yalnız E, Aktaş Ş, 1 lii şeyi nova G, Kayapınar R. Otoklavizasyon ve dondurma işlemlerinin tavşan kemik dokusunda meydana getirdiği değişiklikler. Açta Orthop Traumatol Türe. 29:63-66, 1995
 19. Yalnız E, Kokino M, Orhun E, Kurtuluş A. Füzyon yapılmaksızın uygulanan interspinoz segmenter enstrumentasyonun omurga uzamasına etkisi. Açta Orthop Traumatol Turc. 29:149-152, 1995
 20. Yalnız E, İmer M. Primary and metastatic tumors of the spine. J Turkish Spinal Surg. 6(l):45-49, 1995
 21. Yalnız E, Sarıdoğan K, Kurtuluş A. Surgical treatment of thoracolumbar burst fractures with neurologic deficits.) Turkish Spinal Surg. 6(l): 41-44, 1995
 22. Yalnız E, Kurtuluş A, Sarısaltık 11, Özdemir F. Ekstemal immobilizasyonun sagital planda lumbosakral harekete etkisi. Acta Orthop Traumatol Turc. 30:148-150, 1996
 23.  Gürbüz H, Yalnız E, Sarısaltık II, Kocabcy Y. Tam akromioklaviküler çıkıkların eklem dışı korakoklaviküler tamiri ile tedavisi. Açta Oıthop Traumatol Turc. 30:151-153,1996
 24. Gürbüz H, Çalpur O, Yalnız E, Kurtuluş A, Pekindil G. Tekrar eden anterior omuz çıkıklarının tanısında çift kontrastlı omuz eklemi bilgisayarlı tomografisinin rolü. Açta Orthop Traumatol Turc. 30:164-167, 1996
 25. Aktaş Ş, Yalnız E, Durukan T. Çocuklarda suprakondiler humerus kırıklarının medial yaklaşım ile cerrahi tedavisi. Açta Orthop Traumatol Turc. 30:256-258, 1996
 26. İlnalan 11, Yalnız E, Kokino S, Kokino M. Pain in patients with spinal cord injury. J Turkish Spinal Surg. 7(4): 154-158, 1996
 27. Yalnız E, İmer M, Bilgi S. The changes on the facet joints of unfused spine after application of the interspinous segmental instrumentation (Experimental study on lambs). J Turkish Spinal Surg. 8(4):125-I28, 1997
 28. Yalnız E, Gürbüz 11, Dökmeci G, Bilgi S. Multifocal tuberculosis of the spine. J Turkish Spinal Surg. 8(3) :I14-117, >997
 29. Görgülü A, Çobanoğlu S, Yalnız E, Eliuz K. Postdecompression lumbar instability, j Turkish Spinal Surg. 8(4):I40-I43, 1997
 30. Gürbüz II, Yalnız E, Demiral M. Modifiye Blair yöntemi ile ayak bileği artrodezi uygulamalarımız. Açta Orthop Traumatol Turc. 32:62-64, 1998
 31. Gürbüz 11, Yalnız E, Kocabey Y, Kokino JM. Leinbach protezi ile tedavi edilen intertrokanterik femur kırıklan. Açta Orthop Traumatol Turc. 32:48-50, 1998
 32. Pekindil G, Yalnız E, Sekhavat 11. Tüberküloz spondilodiskitinde manyetik rezonans görüntüleme bulgulan. Bilgisayarlı Tomografi. 5(l): 1-45, 1998
 33. Karamanlıoğlu B, Ünal MC, Söğüt N, Pamukçu Z, Yalnız E. Aarskog scndromu vc anestezi (olgu sunumu). Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. l6(3):87-90, 1999
 34. Alagöl A, Evis M, Memiş D, Yalnız E, Pamukçu Z. Vertcbra cerrahisinde intraoperatif uygulanan epidural kateter ile bupivakain+mörfîn vc bupivakain-klonidin uygulamasının karşılaştırılması. Ağn. l2(l):45-49, 2000
 35. Yalnız E. Servikal omurga travmaları. Türkiye Klinikleri, ] Surg Mcd Sei 2(30): 92-98, 2006
 36.  Yazar T, Yalnız E. Tekdemir 1, Güner D. Triangüler foraminal çalışma zonu-Kadavra çalışması. Türkiye Klinikleri,) Orthop&Traumatol Speeial Topies. I:(4):7-I0, 2008
 37. Yalnız E. Spinal stenozda dekompresyon. Türkiye Klinikleri, J Orthop&Traumatol Speeial Topies. I:(4): ,2008

Hakkımda

Prof. Dr. Erol YALNIZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Çalışma Saatleri

Pzt - Cuma 8.30 am - 06.00 pmCmts: 08.30 am - 1.00 pmPazar: Kapalı

İletişim

Tel: 90 (284) 236 10 10Özel Ekol Hastanesi, Edirne,,TRYön Tarifi