Научни проекти

 1. Кър Н, Бабаджан М, Ергинер Р, Ялнъз Е, Хирургично лечение на фрактури на тибиалното плато. Х Национален турски ортопедичен конгрес. Мерсин, 17 – 20 май 1987г.
 2. Сандоан К, Ялнъз Е, Гюрбюз Х. Синдром на замръзналото рамо. Национален турски ортопедичен конгрес. Невшехир, 15 – 19 май 1993г.
 3. Ялнъз Е, Сандоан К, Орхун Е, Динчер М. Научно изследване на коленните лезии с ЯМР и резултатите им след артротомията. Национален турски ортопедичен конгрес. Невшехир, 15 – 19 май 1993г.
 4. Куртулуш А, Ялнъз Е, Ерда Н, Кокино М. Реваскуларизация на костни присадки. XV.Национален турски ортопедичен конгрес. Истанбул, 13 – 17 септември 1997г.
 5. Оуз Ташкмалп, Хуля Гюрбюз, Ерол Ялнъз. Ролята на Caput radii (лъчевата кост) във функциите на лакътя и ротацията на предмишницата. 4 –Международен анатомичен конгрес – Истанбул. 1 – 5 септември 1997г.
 6. Хюсеинова Г, Ялнъз Е, Неджефов.Случай на амеланотичен меланом. 2. Турски конгрес по ортопедична онкология. Анкара, 22 – 24 април 1998г.
 7. Ялнъз Е. Спондилолиза и спондилолистеза. 3*Курс по педиатрична ортопедия. Истанбул, 13 – 15 октомври 2000г.
 8. Ялнъз Е, Ерджан С, Касапбашъ К. Хирургично лечение на билатерални дислокации на шийните фасции. XVII. Национален конгрес по ортопедия и травматология. Анталия, 24-29 октомври 2001 г.
 9. Ялнъз Е, Дурукан Т, Моралар У. Травматична хемипелвектомия (доклад за случая). Национален конгрес по ортопедия и травматология. Анталия, 24-29 октомври 2001 г.
 10. Ялнъз Е, Балък С, Чифтдемир М. Руптура на дисковете, при дислокации на шийните фасции.  Национален конгрес по ортопедия и травматология. 18 – 23 октомври 2003г.
 11. Уйгун К, Узал С, Ялнъз Е. Резултатите от лечението на саркоми на меките тъкани при възрастни. Турко ортопедично онкологично събрание. Самсун, 14 – 17 октомври 2014г.
 12. Алас Р, Токатлъ Ф, Алтънер Ш, Денизли Б, Уйгун К, Узал Дж, Ялнъз Е. Фамилна остеосаркома. Генетична предразположеност. 9* Улуда онкологичен симпозиум, Бурса, 16 – 19 декември 2004г.
 13. Токатлъ Ф, Арас РЧ, Денизли Б, Уйгун К, Узал Дж, Ялнъз Е. Резулатати от лечението на тумори на костите. 9* Улуда онкологичен симпозиум, Бурса, 16 – 19 декември 2004г.
 14. Ялнъз Е, Алъджъолу Б, Йълмаз Б. Ярко – клетъчен саркомов случай, произхождащ от медиалния колатерален  лигамент. Национален конгрес по радиология. Анталия, 27 – 31 октомври 2007г.
 15. Ялнъз Е, Алъджъоли Б, Луям Ф, Hibermoma: Магнитно – резонансно представяне. Национален конгрес по радиология. Анталия, 27 – 31 октомври 2007г.
 16. Чоруроли Дж, Юзджан М, Айкач Б, Йълмаз Б, Ялнъз Е. Успехът при колянната протеза субективен или обективен е ? Турски конгрес по Артроскопия и колянна хирургия при спортни наранявания. Истанбул, 14-18 октомври 2008 г.
 17. Ешкин Д, Юзджан М, Ялнъз Е, Хейбели Н. Вилонодуларен синовит на пигмента при диструкция на пателата след тотална колянна артропластика. IX. Турски конгрес по Артроскопия и колянна хирургия при спортни наранявания.Истанбул, 14-18 октомври 2008 г.
 18. Алъджъолу Б, Ялнъз Е, Ешкин Д, Йълмаз Б. Представяне на наранявания при Пътнотранспортно произшествие с мотоциклети 29 – Национален конгрес по радиология. Анталия, 01-05 ноември 2008 г.
 19. Чопуролу Джем, Юзджан Мерт, Йълмаз Ф. Соннур, Абай Ерджан, Ялнъз Е. Акутно  и посттравматично стресово разстройство при пациенти с травматична ампутация. 7 – Национален Биологичен Психиатричен Конгрес 2 – 6 юни 2009г, Едирне, Турция – Постерна презентация.
 20. Чопуролу Джем, Юзджан Мерт, Айкач Билал, Йълмаз Банш, Гьоргюли Йасемин, Ялнъз Ерол. Промени в качеството на живот след хирургично лечение при дегенеративна лумбална спинална стеноза. 7 – Национален Биологичен Психиатричен Конгрес 2 – 6 юни 2009г, Едирне, Турция – Постерна презентация.
 21. Мерт Юзджан, Джем Чопуролу, Нуреттин Хейбели, Али Ръза Карашахин, Хакан Дюлгер, Джюнейт Юнджел, Айше Ювюл Улусам, Ерол Ялнъз. Приложимост на класификацията на АО при травми на субаксиларни шийни прешлени.Турският национален конгрес по ортопедия и травматология, Чешме, Измир, Турция, 3-8 ноември 2009 г. устна презентация.
 22. Мерт Юзджан, Джем Чопуролу, Нуреттин Хейбели, Банш Йълмаз, Бейти Тунчер, Ерол Ялнъз. Сравнение в леченията на фрактури на раменната кост с винтове, планки,видии и екстремален фиксатор.Турският национален конгрес по ортопедия и травматология, Чешме, Измир, Турция, 3-8 ноември 2009 г. устна презентация.
 23. Нуреттин Хейбели, Мерт Юзджан, Джем Чопуролу, Билал Айкач, Баръш Йълмаз, Ерол Ялнъз. Артроскопско лечение при синовиалната хондроматоза на глезена. XXI. Турският национален конгрес по ортопедия и травматология, Чешме, Измир, Турция, 3-8 ноември 2009г.Пострена презентация.

За мен

Prof. Dr. Erol YALNIZ
Специалист по Ортопедия и Травматология

Работно време

Пон - Петък 8.30 am - 06.00 pmСъб: 08.30 am - 1.00 pmНеделя: затворено

Контакти

Тел: 90 (284) 236 10 10Частна Болница Екол ОдринНавигация