Статии публикувани в национални списания

 1. Бирсел Н, Ер Т, Гиинци Н, Ялнъз Е. Образуването на фрактура на бедрената кост, след протеза на тазобедрена става, поради структурни дефекти. Acta Orthop Traumatol Turc. 18:90-99, 1984г.
 2. Ергинер Р, Тезджан Р, Бабаджан М, Ялнъз Е, Джентел Т. Малформация на Арнолд-Киари и резултатите след хирургична интервенция. Списание на Медицински Университет Джеррахпаша. 16:197-201, 1985г.
 3. Бабаджан М, Ергинер Р, Ялнъз Е, Ялчън Л. Артрография на глезена. 3:31-34, 1987г.
 4. Кър Н, Бабаджан М, Ергинер Р, Ялнъз Е. Хирургично лечение при фрактура на тибиалното плато. Acta Orthop Traumatol Turc. 22:148-149, 1988г.
 5. Саръдоан К, Ялнъз Е, Гюрбюз 11. Резултати от лечението на пациенти със синдром на замръзналото рамо. Списание на Медицински Университет Джеррахпаша. 8-9-10( комбиниран номер): 293-302, 199*-1993г.
 6. Сандоан К, Ялнъз Е, Куртулуш А. Резултати от лечението на фрактура на тибиалната шахта. Списание на Тракия Университет Медицински факултет. 8-9-10 (комбииран номер): 273-283, 1991-1993г.
 7. Ялнъз Е, Сандоан К, Орхун Е, Динчер М. Аналогично изследване с ЯМР при коленни лезии и артротомията. Списание на Тракия Университет Медицински факултет. 8-9-10 (комбиниран номер):193-201, 1991-1993г.
 8. Ялнъз Е, Сандоан К, Чобаноглу С. Фрактура на петия лунбарен прешлен. (доклад на случай).] Turkish Spinal Surg. 4(l):5-6,1993г.
 9. Ялнъз Е, Сандоан К,Орхун Е. Травматична луксация на коляното. Acta Orthop Traumatol Turc.  27:345-347, 1993г.
 10. Ялнъз Е. Травматична луксация на бедрото. Acta Orthop Traumatol Turc.  28:136-137, 1994г.
 11. Ялнъз Е, Орхун Е, Билги С. Ефектът от лечението на синовиалната присадка при скъсан менискус и аваскуларна некроза.Acta Orthop Traumatol Turc. 28:309-311,1994г.
 12. Ялнъз Е, Ер Т. Случай на кистозна ехинококоза на гръбначния стълб. Клинично развитие.  7:3329-3331, 1994г.
 13. Ялнъз Е, Нунъан Ш, Ер Т, Йозгюр М, Бояджъоглу М, Йозкан Н, Акташ Ш, Куртулуш Ас. Туберколоза на гръбначния стълб. J Turkish Spinal Surg. 5(l):9-H, 1994г.
 14. Ялнъз Е, Гюрбюз Х, Ямак Е, Билги С, Акгюн А. Ефектът на витамин Е върху хрущялата при приложението на турникет. Списание на Тракия Университет Медицински факултет. 101-109, 1994г.
 15. Ялнъз Е, Куртулуш А, Чобанолу С. Хирургично лечение на симптоматична спондиолистеза при възрастни. J Turkish Spinal Surg. 5(4):l6l-l65, 1994г.
 16. Ялнъз Е, Чобанолу С, Янък Б, Йорулмаз Ф, Кутлу К. Ефектът от атропин след ламинектомия на заек и образуването на епидурална фиброза.  J Turkish Spinal surg. 5(4):I29-132, 1994г.
 17. Ялнъз Е, Чалпур ОУ, Саръсалтък II. Консервативно лечение при ацетабулни фрактури. Списание на Тракия Университет Медицински факултет. 5-20. 1994г.
 18. Ялнъз Е, Акташ Ш. Автоклавиране и промените които настъпват при замръзване на заешка костна тъкан. Acta Orthop Traumatol Turc. 29:63-66, 1995г.
 19. Ялнъз Е, Кокино М, Орхун Е, Куртулуш А. Ефектът от междинната сегментарна апаратура върху удължаване на гръбначния стълб без синтеза. Acta Orthop Traumatol Turc. 29:149-152, 1995г.
 20. Ялнъз Е, Имер М. Първични и метастатични тумори. J Turkish Spinal Surg. 6(l):45-49, 1995г.
 21. Ялнъз Е, Саръдоан К, Куртулуш А. Хирургично лечение на тораколумбарни фрактури с неврологични дефицити. J Turkish Spinal Surg. 6 (1): 41-44, 1995г.
 22. Ялнъз Е, Куртулуш А, Саръсалтък 11, Йоздемир Ф. Ефектът на извънбелодробна имобилизация върху лумбално-сакралното движение в сагитална равнина. Acta Orthop Traumatol Turc. 30: 148-150, 1996г.
 23. Гюрбюз Х, Ялнъз Е, Саръсалтък 11, Коджабей Й. Лечение на пълни акромиоклавикуларни извънставни изкълчвания, чрез коракоклавикуларна репарация. Acta Oıthop Traumatol Turc. 30: 151, за да 153.1996г.
 24. Гюрбюз Х, Чалпур О, Ялнъз Е, Куртулуш А, Пекиндил Г. Ролята на двойно контрастиращата компютърна томография в раменната става при диагностицирането на рецидивиращи предни гръдни дислокации. Acta Orthop Traumatol Turc. 30: 164-167, 1996г.
 25. Акташ Й, Ялнъз Е, Дурукан Т. Хирургично лечение на свръхкондиларни фрактури на раменната кост при деца с медиален подход. Acta Orthop Traumatol Turc. 30: 256-258, 1996г.
 26. Илналан 11, Ялнъз Е,Кокино М. . Болка при пациенти с увреждане на гръбначния мозък. J Turkish Spinal Surg.7 (4): 154-158, 1996г.
 27. Ялнъз Е, Имер М, Билги С. Промените върху аспекта на фасетирания експериментален инструмент (Експериментално изследване на агнета) J Turkish Spinal Surg. 8 (4): 125-128, 1997г.
 28. Ялнъ Е, Гюрбюз 11, Дйокмеджи Г, Билги С. Мултифокална туберкулоза на гръбначния стълб. J Turkish Spinal Surg 8 (3): 14-117,> 997
 29. Гйоргюлю А, Чобанолу С, Ялнъз Е, Елиуз К. Постдекомпресионна лумбална нестабилност. J Turkish Spinal Surg 8 (4): I40-I43, 1997г.
 30. Гюрбюз 11, Ялнъз Е, Демирал М. Прилагане на артродезата на глезена с модифициран метод на Блеър. Acta Orthop Traumatol Turc. 32: 62-64, 1998г.
 31. Гюрбюз 11, Ялнъз Е, Коджабей Й, Кокино М. Интертрохантерни фрактури на бедрената кост, лекувани с протеза на Leinbach. Acta Orthop Traumatol Turc. 32: 48-50, 1998г.
 32. Пекиндил Г, Ялнъз Е, Секхават 11.Магнитно-резонансна томография на туберкулозен спондилодисцит. Компютърна томография. 5 (1): 1-45, 1998г.
 33. Караманлъолу Б, Юнал МС, Сйоют Н, Памукчу З, Ялнъз Е. Синдром на Аерског и анестезия.(доклад на случай). Списание на Тракия Университет Медицински факултет. l6 (3): 87-90, 1999г.
 34. Алагйол А, Евис М, Мемиш Д, Ялнъз Е, Памукчу З.Сравнение на интраоперативния епидурален катетър с приложение на бупивакаин + морфин и бупивакаин-клонидин във вертебралната хирургия. Ağn. 12 (1): 45-49, 2000г.
 35. Ялнъз Е. Травми на шийните прешлени. Турски клиники,] Surg Med Sci 2 (30): 92-98, 2006г.
 36. Язар Т, Ялнъз Е, Текдемир 1, Гюнер Д. Триъгълно изследване за анамнеза – трупно изследване. Турски клиники,) Orthop & Traumatol Speeial Topies. I: (4): 7-I0, 2008г.
 37. Ялнъз Е. Декомпресия при спинална стеноза. Турски клиники, J & Orthop Traumatol Speeial Topies. I: (4) :, 2008г.

За мен

Prof. Dr. Erol YALNIZ
Специалист по Ортопедия и Травматология

Работно време

Пон - Петък 8.30 am - 06.00 pmСъб: 08.30 am - 1.00 pmНеделя: затворено

Контакти

Тел: 90 (284) 236 10 10Частна Болница Екол ОдринНавигация